งานบริการ
ผลงานที่ผ่านมา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

               
           
      RK. UNION SITE WELLGROW INDUSTRIAL  
             
        เจ้าของโครงการ : บริษัท อาร์.เค.ยูเนี่ยน.คอนสตรั๊คชั่น จำกัด  
        ผู้รับเหมาหลัก : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดับเบิ้ลที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย  
        ชื่องาน : งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ  
        สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  
        รายละเอียดงาน : งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ พร้อมหม้อแปลงขนาด 160 เควีเอ  
        ผลงานปี : พ.ศ. 2555
       
      TAP-C VTA.      
             
        เจ้าของโครงการ : บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด (โรงงานฉะเชิงเทรา)  
        ผู้รับเหมาหลัก : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดับเบิ้ลที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย  
        ชื่องาน : งานบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  
        สถานที่ : ต. เสม็ดใต้ อ. บางคล้า จ. ฉะเชิงเทรา  
        รายละเอียดงาน : ตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนอุปกรณ์  
        ผลงานปี : พ.ศ. 2555
       
      TAP-C VTA.      
             
        เจ้าของโครงการ : บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด (โรงงานฉะเชิงเทรา)  
        ผู้รับเหมาหลัก : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดับเบิ้ลที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย  
        ชื่องาน : งานบำรุงรักษา Fire Pump  
        สถานที่ : ต. เสม็ดใต้ อ. บางคล้า จ. ฉะเชิงเทรา  
        รายละเอียดงาน : ตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนอุปกรณ์  
        ผลงานปี : พ.ศ. 2555