ข่าวสารและกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

                 
         
         
   

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

 
       
     

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดับเบิ้ลที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา และค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่....

 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

 
     

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดับเบิ้ลที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาในโครงการ "พี่เพื่อน้อง ปี 3" ณ. โรงเรียนบ้านคลองหันแดง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี