ข่าวสาร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
     

3 จังหวัดขานรับปั้นเขตเศรษฐกิจพิเศษ


   
     

ความคืบหน้ากรณีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะมีการผลักดันให้พื้นที่ จ.นครราชสีมา เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้านวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงจาก 3 จังหวัดที่ได้เลือก ประกอบด้วย จ.นครราชสีมา, ปราจีนบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา

นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคมว่า การจะผลักดันให้ จ.นครราชสีมา เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ หลายส่วนต้องช่วยกันผลักดันและนำข้อได้เปรียบของพื้นที่มาพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในการก่อตั้งอุตสาหกรรมต่างๆ แรงงานตั้งแต่ระดับฝ่ายการผลิตจนไปถึงระดับผู้บริหาร สถานศึกษาที่สามารถผลิตบุคลากร รวมถึงการให้สิทธิทางด้านภาษีแก่กลุ่มผู้ลงทุน

"อีกหนึ่งปัญหาที่จะสามารถแก้ไขได้จากพื้นที่ จ.นครราชสีมา หากเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษคือปัญหาปากท้องและการตกงาน เมื่อมีการลงทุนก็จะต้องมีการจ้างงาน และเมื่อจบการศึกษาลูกหลานก็จะได้ไม่ต้องเดินทางไปหางานทำในพื้นที่ที่ห่างไกลจากภูมิลำเนาของตนเอง เมื่อมีงานทำก็จะต้องมีการจับจ่ายซื้อสินค้าและทำให้มีเงินหมุนเวียนในพื้นที่ ซึ่งทุกภาคส่วนต้องช่วยกันผลักดัน" นายหัสดินกล่าว

นายชาญชัย จินดาสถาพร รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า จ.ปราจีนบุรี มีความเหมาะสมกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีครอบคลุม มีสิ่งตอบสนองการลงทุนด้านอุตสาหกรรม คืออยู่ใกล้กับแหล่งส่งออกท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง และขณะนี้กำลังเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมที่กำลังขยายใหม่ ซึ่ง จ.ปราจีนบุรี มีความพร้อมสำหรับเขตเศรษฐกิจไฮเทคโนโลยี ตามแนวทาง สศช.

นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า หาก จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะเกิดผลดีในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน เกิดการลงทุนของภาคเอกชน ก่อให้เกิดการจ้างงาน ประเด็นสำคัญที่ทางจังหวัดต้องเตรียมพร้อมคือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องร่วมมือกัน ต้องกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ต้องกำหนดสถานที่ที่เหมาะสม ซึ่ง จ.ฉะเชิงเทรา ถือไดว่ามีความพร้อมและมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นจังหวัดที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ

 
     

ที่มา :ประชาชาติธุรกิจออนไลน์์ วันที่ 26 พฤษภาคม 2558

 
   

กลับหน้าหลัก